home / produkty / ThermoStapler®

ThermoStapler®

time oriented performancethermostapler®
chirurgia ogólna
ginekologia
urologia
kardiochirurgia
torakochirurgia

ThermoStapler® Połączenie wysokiej temperatury i nacisku mechanicznego na tkankę powoduje obkurczenie kolagenu. Pod wpływem wysokiej temperatury kolagen zmienia swoją strukturę i staje się bardzo trwałym spoiwem. Naczynia zamknięte przy użyciu systemu ThermoStapler® są w stanie wytrzymać znaczne ciśnienie.

ThermoStapler® 2 Parametry tkanki podczas procesu uszczelniania są na bieżąco kontrolowane. System informuje operatora o osiągnięciu optymalnego zamknięcia naczynia lub poziomu uszczelnienia tkanki i automatycznie kończy proces. Najlepszy efekt uszczelniania osiągany jest, gdy bransze instrumentu są chłodne i wilgotne, dlatego przed aplikacją zaleca się ich zwilżenie.

ThermoStapler® 3 Podczas używania systemu ThermoStapler® obszar nagrzewania tkanki jest mniejszy niż w przypadku standardowej koagulacji bipolarnej. Ryzyko uszkodzenia przyległych tkanek jest minimalne.

ThermoStapler® 4 Tkanka może być łatwo przecięta przy użyciu nożyczek chirurgicznych. Nie ma ryzyka krwawienia. Miejsce zamknięcia naczynia jest elastyczne. System ThermoStapler® umożliwia zamykanie naczyń o średnicy do 7 mm, przy czym każdorazowo niezbędna jest ocena pewności zamknięcia przez operatora.

ThermoStapler® 5 Pewność zamknięcia naczynia systemem ThermoStapler® jest porównywalna z innymi metodami mechanicznymi.

oszczędność czasu i kosztów


  • zintegrowany system diatermii, koagulatora argonowego oraz modułu zamykania naczyń zapewnia oszczędność kosztów – nie ma potrzeby zakupu dodatkowych urządzeń
  • niezawodność sytemu zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy
  • skrócenie czasu zabiegu
  • znacznie zmniejszona utrata krwi, oszczędność nici i staplerów
  • naturalne uszczelnienie naczyń
  • narzędzie wielokrotnego użytku bez limitu użyć
  • w organizmie pacjenta nie pozostaje ciało obce
  • nie ma ryzyka powstawania zrostów lub zakażenia
  • szybkość i bezpieczeństwo pracy
  • regulacja intensywności efektu umożliwia chirurgowi wybór najbardziej odpowiedniego rodzaju pracy w zależności od potrzeb

bezpieczeństwo


- Istotnym elementem procesu uszczelniania naczynia jest kontrola temperatury tkanki. Kontrola właściwości elektrycznych tkanki monitorowana jest przez generator w trybie ciągłym. Pod wpływem temperatury zawartość wody w tkance obniża się, tym samym zmniejszają się jej właściwości przewodzące. Rezystancja tkanki rośnie.

- System zamykania naczyń wyposażony jest w układy elektryczne i zaawansowany mikroprocesor bazujący na złożonych algorytmach. Dzięki temu jest on w stanie na bieżąco dopasować wartości podawanego prądu do stanu tkanki. Generator dostarcza prąd tak długo, jak jest to konieczne do uzyskania pewnego zamknięcia naczynia.

Wyposażenie


ThermoStapler®

801-023
Uchwyt do instrumentu laparoskopowego

824-10001
Wkład laparoskopowy

824-00010


top

Ta strona używa Cookie (dowiedz się więcej) - This site uses cookies (find out more)
Potwierdź, wybierając OK